Parcelacija

Projekat parcelacije 

Da biste od jedne ili više katastarskih parcela formirali nove parcele, koje ispunjavaju uslov da budu gradjevinske, neophodno je da pristupite izradi projekta parcelacije ili preparcelacije. 

Projektni zadatak ove parcelacije  je bio da se od postojeće parcele formiraju 3 građevinske parcele i pristupni put.

Opis projekta

  • Lokacija: Beograd
  • Godina: 2019
  • Usluga: Projekti parcelacija

Pozovite nas

Ukoliko imate dodatna pitanja ili ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili telefona.